Durga Chalisa

 • Namo Namo Durge Sukh karani, Namo Namo ambe Dukh harani .
 • Nirakar hai jyoti tumhari, Tihun lok pheli ujayari.
 • Shashi lalat mukh maha vishala, Netra lal bhrikutee vikarala.
 • Roop Matu ko adhika suhavey, Daras karat jan ati sukh pave.
 • Turn sansar shakti Iaya kina, Palan hetu anna dhan dina.
 • Annapurna hui jag pala, Turnhi adi sundari Bala.
 • Pralaya kala sab nashan hari, Turn gauri Shiv-Shankar pyari.
 • Shiv yogi tumhre guna gaven, Brahma Vishnu tumhen nit dhyaven.
 • Roop Saraswati ko turn dhara, De subuddhi rishi munina ubara.
 • Dharyo roop Narsimha ko amba, Pragat bhayin phar kar khamba.
 • Raksha kari Prahlaad bachayo, Hiranakush ko swarga pathayo.
 • Lakshmi roop dharo jag mahin, Shree Narayan anga samihahin.
 • Ksheer sindhu main karat vilasa, Daya Sindhu, deeje man asa.
 • Hingalaj men tumhin Bhavani, Mahima amit na jet bakhani.
 • Matangi Dhoomavati Mata, Bhuvneshwari bagala sukhdata.
 • Shree Bhairav lara jog tarani, Chhinna Bhala bhav dukh nivarani.
 • Kehari Vahan soh Bhavani, Langur Veer Chalat agavani.
 • Kar main khappar khadag viraje, Jako dekh kaal dar bhaje.
 • Sohe astra aur trishoola, Jase uthata shatru hiya shoola.
 • Nagarkot men tumhi virajat, Tihun bk men danka bajat.
 • Shumbhu Nishumbhu Danuva tum mare,Rakta-beeja shankhan sanghare.
 • Mahishasur mrittu ati abhimani, Jehi agha bhar mahi akulani.
 • Roop karal Kalika dhara, Sen Sahita turn tin samhara.
 • Pari garha Santan par jab jab, Bhayi sahaya Matu turn tab tab.
 • Amarpuni aru basava loka, Tava Mahima sab rahen asoka.
 • Jwala men hai jyoti tumhari, Tumhen sada poojan nar nari.
 • Prem bhakti se Jo yas gave, Dukh-daridra nikat nahin ave.
 • Dhyave tumhen jo nar man Iai, Janam-maran tako chhuti jai.
 • Jogi sur-muni kahat pukari, Jog na ho bin shakti tumhari.
 • Shankar Aacharaj tap keenhon, Kam, krodha jeet sab leenhon.
 • Nisidin dhyan dharo Shankar ko, Kahu kal nahini sumiro turn ko.
 • Shakti roop ko maram na payo, Shakti gayi tab man pachitayo.
 • Sharnagat hui keerti bakhani, Jai jai jai Jagdamba Bhavani.
 • Bhayi prasanna Aadi Jagdamba, Dayi shakti nahin keen vilamba.
 • Mokon Matu kashta ati ghero, Turn bin kaun hare dukh mero.
 • Aasha trishna nipat sataven, Moh madadik sab binsaven.
 • Shatru nash keeje Maharani. Surniron ekachita tumhen Bhavani.
 • Karo knipa Hey Matu dayala, Riddhi-Siddhi de karahu nihala.
 • Jab lagi jiyon daya phal paoon, Tumhro yash men sada sunaoon.
 • Durga Chalisa jo gave, Sab sukh bhog parampad pave.
 • Devidas sharan nij jani, karahu kripa jagdamba bhavani.
Disclaimer Started in year 2001.This website is not associated in any way with the Shri Naina Devi Temple trust. Through this website, we do not accept any payments,donation or reservations . The sole content on this website is informational for devotees. If you have any questions about the Temple, Management, Trust, Donations please visit official website https://srinainadevi.com/